Bijzondere samenwerking Aldel en Ecorus zorgt voor boost van de energietransitie

23 jun 2020Nieuws

De Nederlandse aluminiumproducent Aldel gaat een bijzondere samenwerking aan met Ecorus, operator van zonneparken. Het gaat om een nieuw initiatief gericht op de versnelling van de ontwikkeling van zonne-energie in de regio. Aldel gaat namelijk haar eigen stroomnet beschikbaar stellen om zonneparken aan te sluiten op het Nederlandse openbare elektriciteitsnet.

De eerste stap wordt het aansluiten van een, door Ecorus ontwikkeld, zonnepark op een bedrijfsterrein van het bedrijf Gebroeders Borg, de “buurman” van Aldel. Door de samenwerking met Aldel kan dit zonnepark zijn volledige vermogen van 4,5 MW (piek) invoeden in het openbare elektriciteitsnet.

Boost aan energietransitie 
Hiermee geeft Aldel een flinke boost aan de energietransitie. Nu al helpt Aldel als grootverbruiker van elektrische energie bij het in balans houden van opwek en verbruik in het openbare net. Dat is nog belangrijker nu zon en wind, met weersafhankelijke schommelingen in hun geleverde vermogen, voorzien in een steeds groter deel van de energiebehoefte van het land.

Snellere en goedkopere route
Aldel wil ook andere hernieuwbare producenten gaan ondersteunen. Er is momenteel namelijk sprake van een aanzienlijke achterstand bij het aansluiten van nieuwe leveranciers op het openbare netwerk. Dit als gevolg van de snelle groei van nieuwe, kleine en grotere wind- en zonneparken met name in het noorden van Nederland. De combinatie van een hoog aanbod van nieuwe energie plus een beperkte capaciteit van de infrastructuur in dit deel van Nederland leidt tot een overbelaste infrastructuur; de “netcongestie”. Aansluiting via het interne stroomnet van een bestaande grootverbruiker biedt leveranciers van hernieuwbare energie een snellere en goedkopere route om hun vermogen in de markt te zetten en het lost de congestieproblemen op.

Operators
Er zijn nog meer gesprekken gaande met andere operators van zonneparken die ook via Aldel aangesloten willen worden op het openbare net. Aldel is ook, in samenwerking met Ecorus, zonnepanelen aan het plaatsen op de eigen locatie in Delfzijl. Ondertussen is een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt, de ACM, om toestemming te krijgen het interne stroomnet van Aldel te laten gebruiken door externe partijen.

Win-winsituatie 
Chris McNamee, CEO van Aldel, zegt: “Dit is voor iedereen een win-winsituatie. Als grootverbruiker van energie kunnen wij een unieke rol spelen bij de snellere overstap naar hernieuwbare bronnen. Dat doen we door onze infrastructuur beschikbaar te stellen voor kleinere producenten van hernieuwbare energie die graag toegang willen tot het openbare netwerk. Voor producenten van zonne-energie, zoals Ecorus, kunnen wij de aansluiting op het openbare netwerk en het vinden van klanten voor hun groene energie sneller, makkelijker, goedkoper en minder ingewikkeld maken. Iets waar we allemaal enthousiast over mogen zijn.”

Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.
Aldel is een particuliere aluminiumproducent met het hoofdkantoor in Delfzijl. Het bedrijf produceert hoogwaardig aluminium voor de Europese transport- en bouwsectoren en werd in november 2017 overgenomen door York Capital. Het bedrijf investeert aanzienlijke bedragen in de modernisering en uitbreiding van de productie. Het plan bestaat mede uit het implementeren van geavanceerde technieken voor koolstofvastlegging en herbruikbare accu’s/batterijen met als doel naast de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen ook de energiekosten terug te dringen. Als grootverbruiker van elektriciteit heeft Aldel ook een belangrijke rol bij het bewaren van de balans in het Nederlandse energienet, nu hernieuwbare bronnen, zoals offshore-windenergie van de Noordzee, een steeds groter deel uitmaken van de totale energiemix. Het bedrijf heeft 350 personen in dienst en biedt werk aan nog eens 150 mensen op opdrachtbasis.

Ecorus
Ecorus werd in 2010 opgericht als samenwerkingsverband tussen Groep Coenen en Beaurega BVBA en is inmiddels een toonaangevende ontwikkelaar van zonneparken in Nederland en België. De onderneming biedt bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren de mogelijkheid om on- of onderbenutte daken en stukken grond te laten gebruiken voor zonne-energie, waarbij Ecorus het volledige proces verzorgt, inclusief subsidieaanvragen op landelijk en regionaal niveau, vergunningen, financiering, realisatie en ingebruikname.

Meer nieuws in deze categorie

Mega-datacenters toch welkom in Eemshaven

Politiek verzet tegen 'energieslurpers' vindt geen gehoor bij provincie Groningen De komst van nieuwe mega-datacenters naar de Eemshaven moet bespreekbaar blijven. Groter dan 50 hectare mogen deze zogeheten ‘hyperscales’ echter niet worden. Dat hebben Gedeputeerde...

Lees meer

DelfSail ontbijtbijeenkomst 13 juni 2024

Op donderdag 13 juni  om 08.00 uur vertrekt de Regina Andrea vanaf de drijvende steiger in Delfzijl voor een vaartocht met een aantal doelen: - netwerken met leden (ook van andere lokale businessclubs) - geld inzamelen voor de commissie Social Affairs (vrijwillige...

Lees meer