Deltacommissaris juicht innovatieve dijkverbetering toe

12 nov 2015Nieuws

‘Hiermee verklaar ik het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl Deltaproof’. Met dit statement betuigde de Deltacommissaris Wim Kuijken zijn steun en waardering voor de Groningse aanpak voor een veilige zeedijk.
Versneld verbeteren

Het waterschap Noorderzijlvest gaat de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl versneld verbeteren. De dijk is nu nog voldoende sterk, maar voldoet niet geheel aan de normen volgens de wet. Het waterschap wil ook in de toekomst de veiligheid blijven garanderen. Daarom wordt de dijk over een lengte van 12 kilometer hoger, breder en aardbevingsbestendig. Noorderzijlvest werkt nauw samen met de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, belangengroepen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma om tegelijkertijd meerwaarde in de regio te realiseren voor de economie, de landbouw, de recreatie en de natuur.
Realisatie van koppelprojecten

De genoemde lokale overheden tekenden hiervoor samenwerkingsovereenkomsten. Hiermee komt de realisatie van koppelprojecten in een stroomversnelling. Zo wordt in het centrum van Delfzijl, parallel aan de dijkverbetering, het bestaande stadsstrand fors groter. Het waterschap gaat daarvoor de dijk verleggen. Het gebied rond het strand wordt aantrekkelijker voor recreatie. Eerder kwamen de partijen al overeen dat het Muzeeaquarium blijft behouden op dezelfde locatie. Het gebouw krijgt een facelift.
Nieuwe dijkconcepten

Gestimuleerd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, ontwikkelen overheden nieuwe dijkconcepten. Steeds meer waterschappen gaan waterveiligheid verbinden met andere functies en passen innovatieve dijkconcepten toe. In Groningen werken de provincie en het waterschap samen aan het concept ‘Dubbele dijk’ en ‘Rijke dijk’.
‘Dubbele dijk’

Ter hoogte van Hoogwatum komt binnendijks een tweede dijk van 2,4 km lang. Tussen deze beide dijken ontstaat een zone van ca 50 hectare met mogelijkheden voor natuurontwikkeling en innovatieve landbouw (zilte teelt).
'Rijke dijk’

Aan de zeezijde van de dijk worden maatregelen getroffen voor de natuur om zich te ontwikkelen. Dat heet een rijke dijk. Zo komen er hoogwatervluchtplaatsen voor vogels en palen die groei van mosselbanken stimuleren. Ook wordt een vogelbroedeiland aangelegd voor Noorse sternen en andere vogelsoorten.

Bron: noorderzijlvest.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer