RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

11 okt 2016Nieuws

RWE heeft een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken om biomassa mee te kunnen stoken in de kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg en in zijn kolencentrale aan de Eemshaven. Mocht de subsidieaanvraag voor de Amercentrale worden toegekend, dan kan RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om energie op te wekken.

 

‘Biobased economy’

In juni van dit jaar kreeg RWE al een subsidie van €1,2 mrd toegekend om op korte termijn tot 50% van zijn steenkool te kunnen vervangen door biomassa. ‘Met biomassa komt een schone, extra brandstof voorhanden voor de energievoorziening van Nederland’, aldus Roger Miesen, hoofd technologie kolen, gas en biomassa van RWE.

‘Wanneer we dergelijke significante hoeveelheden biomassa op de Amercentrale en onze centrale aan de Eemshaven kunnen meestoken, zet Nederland een belangrijke stap naar een ‘biobased economy’: een economie waarin fossiele grondstoffen stap voor stap worden vervangen door biologische grondstoffen.’ Voor de Eemshaven heeft RWE voor 15% meestooksubsidie aangevraagd.

 

Controversieel

RWE had in de vorige subsidieronde ook al subsidie aangevraagd voor de kolencentrale in de Eemshaven, maar die kreeg het bedrijf niet toegewezen. Het bedrijf kondigde toen al aan dat ‘wij uiteraard in de volgende SDE+-ronde ook weer in aanmerking willen komen voor subsidie op biomassa’.

Bijstook van biomassa is controversieel. Door subsidies te verstrekken voor het stoken van hout in kolencentrales, worden ook die centrales impliciet gesteund, zeggen critici. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland worden gesloten. De PvdA noemde subsidie voor de bijstook eind vorig jaar nog ‘geld over de balk smijten’ en GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren riep minister Henk Kamp vorige week nog op de biomassasubsidie uit te stellen totdat een definitief besluit is genomen over de toekomst van de kolencentrales.

 

Niet tornen aan afspraken Energieakkoord

Kamp voelt daar echter niets voor, omdat biomassa volgens hem essentieel is om de duurzame doelstellingen van het Energieakkoord te halen. Zonder biomassa lukt dat volgens hem niet en hij wil niet tornen aan gemaakte afspraken in het Energieakkoord.

De subsidieaanvraag van RWE/Essent komt ook om een andere reden op een pikant moment. Deze week kondigde RWE namelijk aan een grote gascentrale in Moerdijk per 1 februari 2018 stil te leggen. Een groot aantal andere gascentrales ligt nu al stil. Met het stilleggen van centrale Moerdijk 1 begin 2018 ligt straks ongeveer 80% van alle gascentrales van RWE/Essent in Nederland stil. Gascentrales stoten veel minder Co2 uit dan kolencentrales.

 

Aandeel kolen in centrales omhoog

De gascentrales worden uitgezet als gevolg van de naweeën van de economische crisis. Daardoor is de elektriciteitsvraag afgenomen. Ook is er door een grote toename van hernieuwbare energie uit Duitsland overcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet ontstaan. Omdat de kolenprijs de afgelopen jaren sterk daalde, is het aandeel gas in de Nederlandse elektriciteitsproductie tussen 2010 en 2014 daardoor in hoog tempo afgenomen, van 62% naar 48%, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Conventionele energiecentrales zullen de komende jaren volgens RWE een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week, energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij het opwekken van energie uit wind en zon. ‘Zij spelen daardoor een essentiële rol bij het slagen van de energietransitie’, aldus RWE.

 

Gecertificeerd hout

De biomassa die RWE gaat gebruiken, bestaat uit gecertificeerd, duurzaam geproduceerd hout. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen samen met de NGO’s de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld vastgesteld om ervoor zorgen dat alle biomassa die in Nederland gebruikt wordt, afkomstig is van gecertificeerde bossen.

Bron: FD.nl

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer