Terugblik op de WWZ tot nu toe

9 mrt 2016Nieuws

Onder de WWZ zijn nieuwe procedures en ontslaggronden ingevoerd.  Na een half jaar valt al het nodige op te merken over de nieuwe procedureregels, nieuwe ontslaggronden en berekening van vergoedingen.


Rechtbank, sector Kanton

Bij de kantonrechter zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

    Strikte scheiding ontslaggronden:

In de WWZ zijn vast omschreven ontslaggronden ingevoerd. De kantonrechter laat geen stapeling van ontslaggronden (meer) toe. Een ontbindingsverzoek kan weliswaar op meerdere gronden zijn gebaseerd, maar elke grond moet op zichzelf een ontslag kunnen rechtvaardigen.  Ook de restgrondslag “andere gronden” kan niet als een vergaarbak van omstandigheden oor een ontslag worden gebruikt.

 

    Voorwaardelijk ontbindingsverzoek?

Bij een ontslag op staande voet vroeg de werkgever voor de invoering van de WWZ de kantonrechter (altijd) de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Hij diende dit verzoek in om, voor het geval het ontslag op staande voet ongeldig bleek te zijn, de arbeidsovereenkomst toch te (laten) eindigen. Onder de WWZ blijkt dat kantonrechters daar niet zonder meer in meegaan.  Er zijn kantonrechters die oordelen dat de werkgever geen belang meer heeft bij een voorwaardelijk ontbindingsverzoek (rechtbank Den Haag), als het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet is afgewezen. En er zijn rechters die het tegenovergestelde beslissen (rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen).

    Hoogte billijke vergoeding

Bij een ontslag kan een kantonrechter naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Daarvoor is ruimte als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de ontbinding. Ook over de hoogte van deze billijke vergoeding oordelen rechters op ongelijke wijze.  Er zijn uitspraken waarin de kantonrechter een duidelijke link legt tussen de mate van verwijtbaarheid en de hoogte van de vergoeding, maar er zijn ook rechters die bijvoorbeeld aansloten bij het gemis aan (pensioen)inkomsten, zoals de kantonrechter Rechtbank Amsterdam.


UWV

Bij de ontslagroute via het UWV is het van belang om goed te letten op de beleidsregels die inmiddels zijn ingevoerd, bij een ontslag op economische gronden of bij langdurige ziekte. Het UWV heeft hierover in januari 2016 de Uitvoeringsregels uiteen gezet:  Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

 

Met de uiteenlopende wijze waarop rechters de nieuwe wet toepassen is het dus van groot belang om scherp te blijven. In april organiseren wij bij BENK Advocaten een derde bijeenkomst over de WWZ met een terugblik op het afgelopen jaar. Daar kunt u zaken naar voren brengen waar u tegen aan gelopen bent. Wij zullen uiteraard ook weer enkele belangrijke aandachtspunten belichten. Heeft u in de tussentijd al vragen, neemt u dan gerust contact op met mr. Lars van Dijk of mr. Ben Kievitsbosch.

Meer nieuws in deze categorie

Verslag golftoernooi 29 juni 2022

Verslag golftoernooi 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni werd op het terrein van Golfclub Duurswold het jaarlijkse Eemsdelta Open Golftoernooi georganiseerd. Het was wederom een prachtige dag, vol met oude en nieuwe contacten en waarbij het weer ons wederom niet in de steek liet. De wedstrijd (gespeeld...

Lees meer
Evenement ‘Vaart maken met internationalisering’

Evenement ‘Vaart maken met internationalisering’

Graag nodigen we jou uit om op maandag 27 juni op een unieke locatie in de Eemshaven deel te nemen aan ons evenement ‘Vaart maken met internationalisering’. Op de net geopende Romantika van Holland Norway Lines nemen we jou een middag mee in de wereld van...

Lees meer