Uitvoering eerste aardbevingsbestendige zeedijk van start

13 dec 2016Nieuws

Verbeterde dijk moet aardbevingen, klimaatverandering en bodemdaling kunnen doorstaan

Op dinsdag 13 december is de uitvoering van dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl gestart. De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, natuur, recreatie én economie. De dijkverbetering maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen waterschappen en Rijkswaterstaat om dijken en andere waterwerken te verbeteren en voor te bereiden op hogere waterstanden in de toekomst.
Deltacommissaris Wim Kuijken en loco-dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest Eisse Luitjens, gaven het startschot, samen met de verschillende samenwerkingspartners en groep 6/7 van basisschool De Garven uit Delfzijl. Na een symbolische overdracht met machines van het waterschap en de betrokken aannemers en een verbeelding van de elementen die de dijk beïnvloeden: water, wind en bodem, rolden zij een groot doek uit over de dijk bij Delfzijl. (foto)
Wim Kuijken, Deltacommissaris: “Deze dijkverbetering is in twee opzichten uniek. De dijk wordt gemaakt volgens de nieuwe veiligheidsnormen èn wordt aardbevingsbestendig. Daarnaast is sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het meekoppelen van natuurdoelen en recreatie.  Dit alles is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, geheel volgens de aanpak van het Nationale Deltaprogramma. Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld voor moderne waterbouw in Nederland en draagt bij aan een veiliger Groningen”.
Eisse Luitjens, loco dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest: “Voor deze dijkverbetering hebben we de samenwerking gezocht met verschillende partners in de regio. Zo realiseren we met de verbetering van de dijk ook meteen meerwaarde voor natuur, recreatie en economie in de regio. Zoals de aanleg van een stadstrand in Delfzijl, een fietspad op en langs de dijk, extra broed- en vluchtplaatsen voor vogels en andere dieren rond de dijk, en een dubbele dijk zone voor zilte landbouw.”
Robuuste dijk
Voor het waterschap staat waterveiligheid voorop. Met het oog op zeespiegelstijging, klimaatverandering en, specifiek voor de regio, aardbevingen en bodemdaling, is de dijkversterking nodig om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Daarmee voldoet de dijk na verbetering in 2019 ook aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2017 gelden voor dijken in Nederland.

Aardbevingen en dijken in Groningen
Op sommige plekken heeft  de dijk extra maatregelen nodig om aardbevingsbestendig te zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een stalen damwand in de dijk aan te brengen, de dijk extra te verzwaren of een extra dijk aan te leggen. Met specialisten van over de hele wereld en uit landen waar de aardbevingsproblematiek nog veel meer speelt, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daar voor.
Miljoeneninvestering
Voor het traject Eemshaven-Delfzijl investeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma namens waterschappen en Ministerie van Infrastructuur en Milieu 114 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest draagt zelf 9,7 miljoen euro bij. Andere investeerders zijn de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning.
Aannemerscombinatie Ommelanderdiek voert uit
Ommelanderdiek, de aannemerscombinatie van Boskalis Nederland BV en KWS Infra, maakt het definitieve ontwerp van de dijk en voert vervolgens het werk uit. Medio 2017 verwachten we de eerste ontwerpen van de dijk te kunnen delen. Tot die tijd legt Ommelanderdiek de eerste voorzieningen voor natuur aan, zoals getijdepoelen en een palenbos. Daarnaast zijn er de komende maanden voorbereidende werkzaamheden, zoals archeologisch onderzoek, het verwijderen van hekken en andere objecten op de dijk. Diverse andere aannemers zijn in opdracht van Noorderzijlvest nog bezig met de voorbelasting van de nieuwe dijk in Delfzijl en het verleggen van kabels en leidingen in en langs de dijk.

Bezoekerscentrum Dijkverbetering


Met de start hebben waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommelanderdiek ook het bezoekerscentrum van de dijkverbetering geopend. Het bezoekerscentrum aan de Noordersingel 1 in Delfzijl is elke werkdag open voor publiek van 9.00 tot 15.00 uur. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren is het bezoekerscentrum extra open op vrijdagavond 16 december van 19.00 – 21.00 uur. Online kunnen geïnteresseerden zich informeren via www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl.

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer
Volop bouwactiviteiten in de Eemshaven

Volop bouwactiviteiten in de Eemshaven

De Eemshaven is voor bedrijven nog altijd volop in trek. Door deze bloeiende bedrijvigheid zijn er op dit moment vele bouwactiviteiten in de haven. Van batterij-opslagen tot verduurzaming bij mouterijen, van startende projecten tot afbouwfases. Een kort overzicht: TKF...

Lees meer