Waddenfonds en provincie Groningen investeren ruim €1,9 miljoen in Waterstofhub Delfzijl

1 dec 2022Nieuws

Het Waddenfonds en de provincie Groningen trekken ruim €1,9 miljoen uit voor de ontwikkeling van een waterstofhub nabij Chemie Park Delfzijl. De bijdrage van Groningen komt voort uit het provinciaal programma van Nationaal Programma Groningen. De waterstofhub voorziet bedrijven in en rond Delfzijl van groene waterstof. Zo kunnen zij in de toekomst makkelijker overstappen op deze duurzame energiedrager en zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. In 2023 start de realisatie. Als de hub aanslaat, wordt de opgedane kennis en ervaring in Delfzijl ook in andere Waddenzeehavens toegepast.

De totale kosten van Waterstofhub Delfzijl zijn ruim €8,1 miljoen. Naast het Waddenfonds en de provincie Groningen dragen ook het Rijk en de Europese Unie financieel bij. HyEnergy TransStore financiert het overige deel en draagt zorg voor de realisatie van de waterstofhub.

24 uur per dag duurzame energie

Op de waterstofhub wordt groene waterstof samengeperst en tijdelijk opgeslagen. In waterstoftransporttrailers wordt deze samengeperste waterstof vervolgens over de weg verspreid onder afnemers. De hub is er voor zowel de grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. Het doel is dat bedrijven in de nabije toekomst 24 uur per dag over deze milieuvriendelijke energiedrager kunnen beschikken. Voor veel bedrijven is dat een belangrijke voorwaarde om definitief over te stappen op groene waterstof. De waterstofhub draagt bij aan vermindering van CO2-uitstoot en daarmee aan een
schonere leefomgeving. De locatie nabij het Chemie Park Delfzijl is bij uitstek geschikt voor dit waterstofproject, omdat hier al waterstof geproduceerd wordt en er zicht is op meer waterstofproductie in de toekomst.

HEAVENN

Noord-Nederland is als eerste regio in Europa aangewezen als Hydrogen Valley, oftewel ‘waterstofvallei’. Om in deze regio een volledig functionerende groene waterstofketen te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in bedrijf te nemen en te houden is er het programma HEAVENN. De programma-uitvoering is in handen van New Energy Coalition. Waterstofhub Delfzijl is een deelproject van HEAVENN.

Green Shipping

In de haven van Delfzijl komt naast de waterstofhub ook een waterstoftankstation, bestemd voor schepen die op groene waterstof varen. Het nieuwe tankstation sluit aan bij het grootschalige meerjarenproject Green Shipping, een ambitieus programma om de scheepvaart op de Waddenzee te vergroenen. Green Shipping initieert momenteel in alle zes Waddenhavens projecten met waterstof en andere duurzame brandstoffen.

 

Bron: Provincie Groningen

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer