ADD Safety & Security: Beveiliging Solarpark Delfzijl te Farmsum

10 nov 2016Eemshaven

ADD Safety & Security. Beveiliging Solarpark Delfzijl te Farmsum. Sinds 15 augustus verzorgen wij in opdracht van Wirsol de beveiliging bij de bouw en aanleg van het Solarpark Delfzijl te Farmsum. Dit is het tot dusverre grootste zonnepanelenpark park in Nederland! Naast de beveiliging in de avond, nacht en in het weekend, houden wij toezicht op het inkomende-/uitgaande verkeer en de veiligheid van de werknemers. Daarnaast hebben wij ook een EHBO taak wanneer dit nodig is. Kortom, een zeer leuk project met een interessante opdrachtgever. Het gehele project loopt door tot midden december.

#alshetveiligmoetzijn
Leuk detail is dat het contact met Wirsol is gelegd via Eemshaven.info
Dit op de netwerkbijeenkomst van 11 februari 2016.

 

foto-add
ADD Safety & Security NEN 4400-1 Gecertificeerd.
Wij zijn trots te kunnen melden dat ADD Safety & Security het SNA Keurmerk NEN 4400-1 heeft behaald.
Op 8 november j.l. werd de audit gehouden.
Omdat binnen onze organisatie Aandacht voor Detail in Dienstverlening de rode draad is zagen wij de audit met vertrouwen tegemoet.
ADD Safety & Security hecht er veel waarde aan de hoge kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Dit doen wij onder andere door het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor onze opdrachtgevers. Dit was dan ook een belangrijke drijfveer om het SNA Keurmerk NEN 4400-1 te behalen.
Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Meer nieuws in deze categorie

Janny Klei nieuwe manager Eemshaven.info

Janny Klei nieuwe manager Eemshaven.info

Eemshaven.info, hét Businessplatform voor de Eemsdelta met ruim 200 aangesloten bedrijven, heeft met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe manager. Gino Hubers geeft na 3 jaren als manager gewerkt te hebben, het stokje over aan Janny Klei. Hubers vertrekt naar de...

Lees meer